Usunięcie adresu email z naszej bazy

Podany adres email nie istnieje w naszej bazie danych albo wprowadzono niepełne dane.